Introduktion – Priv

“Introduktionsprogram – Programinriktat val, för dig som ännu inte är godkänd i alla ämnen från grundskolan”

Du blir behörig och fortsätter på det programmet du har valt

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt bli behörig från grundskolan. De nationella program som utbildningen är inriktad mot är våra högskoleförberedande program. Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Alla elever följer en individuell studieplan.

Kontakta rektor för att få mer information om hur dina studier kan planeras.
Anette Lorenzen, anette.lorenzen@stillerska.se, mobil: 073-4402577