Introduktion – Priv

“Introduktionsprogram – Programinriktat val, för dig som ännu inte är godkänd i alla ämnen från grundskolan”

Målet är att du så fort som möjligt ska kunna börja på ett av de nationella programmen

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. De nationella program som utbildningen är inriktad mot är våra högskoleförberedande program. Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Alla elever följer en individuell studieplan.

Kontakta rektor för att få mer information om hur dina studier kan planeras.
Anette Lorenzen, anette.lorenzen@stillerska.se, mobil: 073-4402577