Samhällsprogrammet

”Du utvecklar dina kunskaper för att marknadsföra och kommunicera inom sociala medier”

Du kommunicerar med journalistik, copywriting och lär dig entreprenörskap inom UF

”Individuella val som du kan välja är – engelska 7, matematik 3b, företagsekonomi och idrott 2”

Du får en bred högskolebehörighet inom Humaniora och Samhälle

Du lär dig att Skapa poddar och bloggar. Du utvecklar din strategiska och analytiska förmåga och lär dig att marknadsföra inom sociala medier. Du får kunskaper i juridik, psykologi och entreprenörskap när du bygger ditt varumärke och startar eget UF företag inom ditt specialområde.

Utbildningen ger dig högskolebehörighet Du blir behörig till högskola och kan söka till alla utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik, media och kultur. Exempel på utbildningar:
Juristprogrammet, Psykologprogrammet, Medie- och kommunikationsvetarprogrammet, Socionomprogrammet, Lärarprogrammet, Samhällsvetarprogrammet och Polisutbildningen.