Introduktion – Programinriktat val

Hos oss kan du läsa introduktion för att bli behörig från grundskolan. Du gör det genom ett programinriktat val så att du kan följa antingen SamMedia eller EstetMedia. Kontakta rektor för mer information, Anette Lorenzen anette.lorenzen@stillerska.se, mobil 073-4402577.