Vi månar om din gymnasieutbildning

Välkommen till vår personliga skola där du ges möjlighet till trygghet och studiero. Våra lärare ser dina individuella behov och stärker dina förmågor så att du lyckas med dina studier. Är du inte behörig ännu så kan du gå vår introduktion – programinriktat val. Hör av dig till rektor så får du mer information. anette.lorenzen@stillerska.se eller 073-4402577