Vision

Stillerska är en unik gymnasieskola som startades 2009 i Dalenumområdet på Lidingö. Rektor Anette Lorenzen driver skolan med lång pedagogisk erfarenhet. Visionen ät att varje elev ska utveckla sina talanger optimalt samtidigt som de får högskolebehörighet. För att bredda elevernas möjligheter inför framtiden så fokuserar Stillerska på Entreprenörskap inom digital media.

 – Stillerska är ett gymnasium i personligt format som drivs med stort pedagogiskt och kreativt engagemang. Vi ger eleverna en individbaserad utbildning som skiljer sig från att gå i en stor friskolekoncern eller i en stora kommunal skola. På Stillerska väljer eleverna Samhällsvetenskapliga eller Estetiska programmet, båda med fokus på entreprenörskap och marknadsföring med digitala medier. Inriktningen digital media innebär att eleverna lär sig att producera och kommunicera med digitala och sociala medier, det vill säga reklam- och informationsfilm, foto, text och appar för webb, Instagram och YouTube.
– Skolan ligger i ett av sekelskifteshusen i Dalenum. Miljön är stimulerande och inbjuder till studiero och kreativitet. Våra tidigare elever som varit drivna med passion för bland annat film har startat egna företag redan under studietiden. För att stärka förutsättningarna för detta har Stillerska ett samarbete med Företagarna Lidingö, vilket ger eleverna en språngbräda in i yrkeslivet.

Eleverna som går hos oss får chansen att utveckla sina talanger i en lustfylld gymnasiemiljö och fördjupar sig inom ett specialområde. Elevernas engagemang ger de stora möjligheter att skapa nätverk och även att lyckas med goda betyg. Genom det har de sin framtid tryggad och kan nå hur långt som helst, både i yrkeslivet och om de vill studera vidare.

Rektor och skolchef Anette Lorenzen
anette.lorenzen@stillerska.se eller 073-4402577