Vision

Stillerska är en gymnasieskola som startades 2009 i Dalenumområdet på Lidingö. Rektor Anette Lorenzen driver skolan med lång pedagogisk erfarenhet. Visionen är att varje elev ska utveckla sina talanger optimalt samtidigt som de får högskolebehörighet.

 – Stillerska är ett gymnasium i personligt format som drivs med stort pedagogiskt och kreativt engagemang. Vi ger eleverna en unik utbildning inom Digital kommunikation och är en del av Lidingös engagemang inom media, kultur och entreprenörskap.
– Skolan ligger i en kulturhistorisk miljö i Dalenum. Miljön är kreativ och inbjuder till studiero.

Eleverna hos oss får möjligheten att utveckla sina talanger i en lustfylld gymnasiemiljö på två högskoleförberedande program. Elevernas engagemang ger de stora möjligheter att skapa nätverk och även att lyckas med goda betyg. Genom det har de sin framtid tryggad och kan nå hur långt som helst, både i yrkeslivet och om de vill studera vidare.

Rektor och skolchef Anette Lorenzen
anette.lorenzen@stillerska.se eller 073-4402577