Press – Instagram – Youtube

Här kan du läsa reportage, artiklar och inlägg om Stillerska.

Nyfiken på ön – Design och film i Dalenum, oktober 2021 sid 2

Företagarna Lidingö – Elevprojekt med Stillerska, 8 september 2021

Lidingö Nyheter – Redaktionell annons, augusti 2021

Lidingö Magasin – Reportage om Stillerska, uppslag 15, 16 och 17

Instagram – håll dig uppdaterad och följ oss

Youtube – se elevernas projekt